Vanliga frågor och svar om investeringsstödet

Med anledning av den senaste tidens rapportering om statligt stöd till solceller är det många som har frågor kring stödet. Vi har därför samlat ett antal vanliga frågor och svar nedan. Inledningsvis följer en kort sammanfattning om hur situationen ser ut i nuläget.  

Budget för investeringsstödet för solceller 2019 är 736 miljoner kronor. Stödnivån bestäms av förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller. Idag går det att få stöd för upp till 20 procent av investeringskostnaden som ett engångsbelopp.

Regeringen har aviserat att de har för avsikt att tillföra ytterligare 500 miljoner kronor i höständringsbudgeten 2019 och sedan 835 miljoner kronor i budget för 2020. Se regeringens pressmeddelande. Det här budgetförslaget blir nu en proposition som riksdagen sedan har att besluta om i mitten på december. Energimyndigheten fördelar de medel som finns att tillgå för stödet till länsstyrelserna cirka varannan månad efterhand som de arbetat igenom ansökningar på kö.   

Ansökningar som ej ännu blivit beslutade kommer att prövas enligt den vid tidpunkten för beslutet gällande förordningen. Det gäller oavsett när ansökan inkom till länsstyrelsen. Observera att du inte är garanterad stöd förrän det finns en beviljad ansökan.

Är det någon idé att söka om stödet nu?

Skickar du in en ansökan för stödet blir du placerad i kö för att ta del av medel som tillförs stödet. Det finns 736 miljoner kronor beslutade för stödet för år 2019, men ansökta medel överstiger befintlig budget.

Om budgeten för 2019 ökar med 500 miljoner kronor för stödet innebär det att ytterligare ca 8 000 ansökningar kommer kunna beviljas, vilket motsvarar dagens kö fram till juni 2019. Idag finns totalt över 18 000 ansökningar i kö. Observera dock att du inte är garanterad något stöd innan du har en beviljad ansökan eftersom samtliga villkor i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller måste vara uppfyllda, inkl. att det finns medel, för att länsstyrelsen ska kunna bevilja din ansökan.

Du som privatperson kan också överväga alternativet att nyttja rotavdraget. Det alternativet är i nuläget enklare, snabbare och säkrare, men ger en mindre ersättning, oftast motsvarande cirka 9 procent av totala kostnader.

Vad kommer hända framåt med stödet?

Energimyndigheten fortsätter att fördela pengar och fokuserar på att köerna är och förblir likställda i hela landet. Förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller gäller fram till 31 december 2020. Ansökningar som ej ännu blivit beslutade kommer att prövas enligt den vid tidpunkten för beslutet gällande förordningen. Det gäller oavsett när ansökan inkom till länsstyrelsen.

Varför har Energimyndigheten förordat en lägre stödnivå?

Vi har rekommenderat en sänkning av stödnivån då vi ser att marknaden är redo för det. Intresset för stödet är stort och vi ser positivt på att en sänkt stödnivå innebär att budgeten räcker till flera ansökningar.

Om du vill fördjupa dig i våra rekommendationer kring stödet kan du hitta rapporten "Förenklad administration av solcellsstödet" i vår webbshop.

När kommer det nya pengar till Länsstyrelserna?

Energimyndigheten fördelar ut medel till Länsstyrelserna varannan till var tredje månad. Den senaste fördelning skedde 11 september 2019 och är beräknad att räcka till att besluta om ansökningar inkomna fram till 31 december 2018.