Vanliga frågor och svar om investeringsstödet

Det många som har frågor kring statligt stöd till solceller och vi har därför samlat ett antal vanliga frågor och svar nedan. Inledningsvis följer en kort sammanfattning om hur situationen ser ut i nuläget.

Sedan 7 juli 2020 råder ansökningsstopp för solcellsstödet. För privatpersoner ges det sedan 1 januari 2021 fortsatt möjlighet för stöd genom det avdrag för grön teknik som införts, se information på Skatteverkets webbplats.

Företag och kommuner är fortsatt berättigade till investeringsstöd, motsvarande 10 procent av stödberättigade kostnader, enligt förändringar av förordningen som trädde i kraft 15 januari 2021. Nya medel för 2021 har avsatts för detta och kommer att gå till att hantera ansökningar som har kommit in innan ansökningsstoppet.

Observera att du inte är garanterad stöd förrän det finns en beviljad ansökan.

Vad händer med stödet framöver, går det att söka?

Det statliga stödet för solceller som funnits sedan 2009 är på väg att avslutas. Från den 8 juli 2020 råder stopp för fler ansökningar om stödet. Det går därför inte att ansöka om stödet idag.

Privatpersoner ges sedan 1 januari 2021 fortsatt möjlighet till stöd genom det avdrag för grön teknik som införts, se information på Skatteverkets webbplats.

Jag sökte stödet innan ansökningsstoppet, varför har jag fått ett besked om avslag?

Privatpersoner som sökte solcellsstödet under 2020 och inte tidigare fått sin ansökan beviljad kommer få ett beslut från sin länsstyrelse om avslag på sin ansökan. Det beror på att de pengar som avsattes av riksdagen för stödet inte räckte till alla ansökningar, samt en ändring i förordningen för solcellsstödet som gör att länsstyrelsen inte längre kan bevilja stöd till privatpersoner.

De pengarna som regeringen har avsatt har räckt för att hantera ansökningar som kommit in till och med mars 2020.

Vilka andra möjligheter till stöd finns om jag som privatperson inte får solcellsstödet?

Privatpersoner som installerar solceller under 2021 har möjlighet att få en skattereduktion för investeringar i grön teknik. Läs mer om den nya skattereduktionen hos Skatteverket.

Privatpersoner som installerade solceller under 2020 har inte möjlighet att få den nya skattereduktionen. För de som varken kan ges investeringsstöd eller grönt skatteavdrag och som dessutom har valt att inte använda sig av ROT-avdraget för arbete kan det finnas möjlighet att ansöka om rotavdrag för installationsarbetet i efterhand. Kontakta Skatteverkets Skatteupplysning för mer information.

Kan jag ta del av skattereduktionen för grön teknik?

För dig privatperson som installerar solceller är det möjligt att ta del av det gröna skatteavdraget.

Skattereduktionen kan ges för åtgärder som betalas och påbörjas från och med 1 januari 2021. Skattereduktionen hanteras som ett avdrag på fakturan, på samma sätt som rot eller rutavdrag. Det är den som utfört installationen av den gröna tekniken som ansöker om avdraget hos Skatteverket.

Det finns vissa förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att du ska kunna ta del av avdraget, läs mer om skattereduktionen hos Skatteverket.

Jag har ett företag, kommer jag kunna söka stöd framöver?

För företag har regeringen avsatt medel för att fortsätta bevilja ansökningar 2021. Pengarna kommer gå till att hantera ansökningar som har kommit in innan ansökningsstoppet från 2020. Det kommer alltså inte öppnas upp för att ta emot nya ansökningar.

Vad händer med ansökningar från kommuner och företag som finns i kön?

Från och med den 15 januari har förordning om stöd till solceller ändrats. Ändringarna gäller för ansökningar som lämnats in innan ansökningsstoppet och innebär:

  • Stöd kan beviljas till kommuner och företag.
  • Stödnivån är 10 procent.
  • Projekt måste slutföras senast 30 september 2021, eller enligt länsstyrelsens beslut.
  • Utbetalning ska begäras inom två månader från det att projektet enligt länsstyrelsen beslut ska vara slutfört.

Kommer alla ansökningar från kommuner och företag beviljas?

Det går idag inte svara på om medlen för solcellsstödet kommer att räcka för att hantera alla ansökningar från kommuner och företag till och med ansökningsstoppet.

Regeringen och riksdagen beslutar hur mycket pengar som får fördelas i stöd. Stödet kan bara beviljas så länge pengarna räcker.

Varför har jag fått avslag på min ansökan om solcellsstöd?

Privatpersoner som sökte solcellsstödet under 2020 och inte tidigare fått sin ansökan beviljad kommer få ett beslut från sin länsstyrelse om avslag på sin ansökan. Det beror på att de pengar som avsattes av riksdagen för stödet inte räckte till alla ansökningar, samt en ändring i förordningen för solcellsstödet som gör att länsstyrelsen inte längre kan bevilja stöd till privatpersoner. Information om hur man överklagar framgår av länsstyrelsens beslut.