Vanliga frågor och svar om investeringsstödet

Det många som har frågor kring statligt stöd till solceller och vi har därför samlat ett antal vanliga frågor och svar nedan. Inledningsvis följer en kort sammanfattning om hur situationen ser ut i nuläget.

Sedan 7 juli 2020 råder ansökningsstopp för solcellsstödet. För privatpersoner ges det sedan 1 januari 2021 fortsatt möjlighet för stöd genom det avdrag för grön teknik som införts, se information på Skatteverkets webbplats.

Företag och kommuner är fortsatt berättigade till investeringsstöd, motsvarande 10 procent av stödberättigade kostnader, enligt förändringar av förordningen som trädde i kraft 15 januari 2021. Nya medel för 2021 har avsatts för detta och kommer att gå till att hantera ansökningar som har kommit in innan ansökningsstoppet.

Observera att du inte är garanterad stöd förrän det finns en beviljad ansökan.

Vad händer med stödet framöver?

Det statliga stödet för solceller som funnits sedan 2009 är på väg att avslutas. Det råder stopp för fler ansökningar om stödet. Privatpersoner ges sedan 1 januari 2021 fortsatt möjlighet till stöd genom det avdrag för grön teknik som införts, se information på Skatteverkets webbplats.

Är det någon idé att söka om stödet nu?

Från den 8 juli 2020 råder ansökningsstopp för stödet. Det går därför inte att ansöka om stödet idag.

Kommer jag som privatperson kunna få något stöd?

Enligt den nya förordningen för investeringsstödet som trädde i kraft 15 januari 2021 kan inte längre investeringsstödet beviljas till privatpersoner. De pengarna som regeringen har avsatt har räckt för att hantera ansökningar som kommit in till och med mars 2020.

För privatpersoner ersätts investeringsstödet från och med årsskiftet 2020/2021 av en skattereduktion för grön teknik. Läs mer om den nya skattereduktionen hos Skatteverket.

Kan jag ta del av skattereduktionen för grön teknik?

För dig som privatperson är det sedan 1 januari 2021 möjligt att ta del av det gröna skatteavdraget som beslutats av riksdagen.

Det är dock viktigt att tänka på att detta endast kan ges för åtgärder som betalas och påbörjas från och med 1 januari 2021. För dig som investerar i solceller kommer det gröna avdraget att hanteras som ett avdrag på fakturan, på samma sätt som rot eller rut avdrag. Det är därefter den som utfört installationen av den gröna tekniken som ansöker om avdraget hos Skatteverket. 

Det finns vissa förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att du ska kunna ta del av avdraget, läs mer om skattereduktionen hos Skatteverket.

Jag har ett företag, kommer jag kunna söka stöd framöver?

För företag har regeringen avsatt medel för att fortsätta bevilja ansökningar 2021. Pengarna kommer gå till att hantera ansökningar som har kommit in innan ansökningsstoppet. Det kommer alltså inte öppnas upp för att ta emot nya ansökningar.

Vad gäller för ansökningar från kommuner och företag som finns i kön?

Från och med den 15 januari har förordning om stöd till solceller ändrats.  Ändringarna gäller för ansökningar som lämnats in innan ansökningsstoppet och innebär:

  • Stöd kan beviljas till kommuner och företag.
  • Stödnivån är 10 procent.
  • Projekt måste slutföras senast 30 september 2021, eller enligt länsstyrelsens beslut.
  • Utbetalning ska begäras inom två månader från det att projektet enligt länsstyrelsen beslut ska vara slutfört.

Kommer alla ansökningar från kommuner och företag beviljas?

Det går idag inte svara på om medlen för solcellsstödet kommer att räcka för att hantera alla ansökningar från kommuner och företag till och med ansökningsstoppet.

Regeringen och riksdagen beslutar hur mycket pengar som får fördelas i stöd. Stödet kan bara beviljas så länge de pengarna räcker.