Vanliga frågor och svar om investeringsstödet

Med anledning av den senaste tidens rapportering om statligt stöd till solceller är det många som har frågor kring stödet. Vi har därför samlat ett antal vanliga frågor och svar nedan. Inledningsvis följer en kort sammanfattning om hur situationen ser ut i nuläget.

I slutet av november 2019 beslutade regeringen om höständringsbudgeten vilket innebar ytterligare 500 miljoner kronor till investeringsstöd för solceller. De pengarna tillförs den tidigare beslutade budgeten för 2019 på 736 miljoner kronor. Total budget för 2019 var därmed 1 236 miljoner kronor.

Statens beslutade budget för 2020 innehåller 835 miljoner kronor med koppling till Energiteknikstöden. Av dessa ska minst 740 miljoner kronor fördelas till solceller.

Energimyndigheten fördelar de medel som finns att tillgå för stödet till länsstyrelserna cirka varannan månad efterhand som de arbetat igenom ansökningar på kö. Stödnivån bestäms av förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller. Idag går det att få stöd för upp till 20 procent av investeringskostnaden som ett engångsbelopp.

Ansökningar som ej ännu blivit beslutade kommer att prövas enligt den vid tidpunkten för beslutet gällande förordningen. Det gäller oavsett när ansökan inkom till länsstyrelsen. Observera att du inte är garanterad stöd förrän det finns en beviljad ansökan.

Är det någon idé att söka om stödet nu?

Skickar du in en ansökan för stödet blir du placerad i kö för att ta del av medel som tillförs stödet. Idag finns totalt 19000 ansökningar i kö.

De medel som finns beslutade för stödet genom budgeten för 2019 respektive 2020 innebär i nuläget att ansökningar som gjorts fram till årsskiftet 2020 kommer kunna beslutas av Länsstyrelserna. Observera dock att du inte är garanterad något stöd innan du har en beviljad ansökan eftersom samtliga villkor i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller måste vara uppfyllda, inkl. att det finns medel, för att länsstyrelsen ska kunna bevilja din ansökan.

Du som privatperson kan också överväga alternativet att nyttja rotavdraget. Det alternativet är i nuläget enklare, snabbare och säkrare, men ger en mindre ersättning, oftast motsvarande cirka 9 procent av totala kostnader.

Vad kommer hända framåt med stödet?

Energimyndigheten fortsätter att fördela pengar och fokuserar på att köerna är och förblir likställda i hela landet. Förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller gäller fram till 31 december 2020. Ansökningar som ej ännu blivit beslutade kommer att prövas enligt den vid tidpunkten för beslutet gällande förordningen. Det gäller oavsett när ansökan inkom till länsstyrelsen.

Varför har Energimyndigheten förordat en lägre stödnivå?

Vi har rekommenderat en sänkning av stödnivån då vi ser att marknaden är redo för det. Intresset för stödet är stort och vi ser positivt på att en sänkt stödnivå innebär att budgeten räcker till flera ansökningar.

Om du vill fördjupa dig i våra rekommendationer kring stödet kan du hitta rapporten "Förenklad administration av solcellsstödet" i vår webbshop.

När kommer det nya pengar till Länsstyrelserna?

Energimyndigheten fördelar ut medel till Länsstyrelserna varannan till var tredje månad. Den senaste fördelning skedde 9 december 2019 och är beräknad att räcka till att besluta om ansökningar inkomna fram till mars 2019.