Vanliga frågor och svar om investeringsstödet

Det är många som har frågor kring statligt stöd till solceller och vi har därför samlat ett antal vanliga frågor och svar nedan. Inledningsvis följer en kort sammanfattning om hur situationen ser ut i nuläget.

Sedan 7 juli 2020 råder ansökningsstopp för solcellsstödet. För privatpersoner finns från den 1 januari 2021 fortsatt möjlighet för stöd genom den skattereduktion för grön teknik som införts, se information på Skatteverkets webbplats.

De privatpersoner som ansökt om solcellsstöd före ansökningsstoppet och påbörjat installationen av solceller före den 31 december 2020 kan inte ta del av skattereduktionen för grön teknik. Regeringen har tillsatt medel och skapat förutsättningar för omprövning av dessa ärenden från och med 1 december 2021, se Regeringens pressmeddelande samt vår nyhet. Det är länsstyrelsen som handlägger omprövningar av stödet.

Observera att du inte är garanterad stöd förrän det finns en beviljad ansökan.

Vad händer med stödet framöver, går det att söka?

Det statliga stödet för solceller är avslutat. Från den 8 juli 2020 råder stopp för fler ansökningar om stödet. Det går därför inte att ansöka om stödet idag.

Privatpersoner ges sedan 1 januari 2021 fortsatt möjlighet till stöd genom skattereduktionen för grön teknik, se information på Skatteverkets webbplats.

Jag sökte stödet innan ansökningsstoppet, när får jag besked?

Den 16 september 2021 beslutade regeringen om en ny förordningsändring som gör att ansökningar om solcellsstöd kan prövas igen.  Läs även vår nyhet för mer information.

Vad innebär ändringarna som gjordes i förordningen 16 september 2021?

Ändringarna innebär att länsstyrelsen ska kunna pröva alla de ansökningar från privatpersoner som kommit in senast den 7 juli 2020 och bevilja de ansökningar som uppfyller kraven i förordningen.

Ett av kraven är att åtgärderna påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och senast den 31 december 2020 och slutförts senast den 30 juni 2021.

Ändringarna innebär också att det går att kombinera solcellsstöd med rotavdrag, du som sökt och väntar på besked om solcellsstöd behöver alltså inte betala tillbaka rotavdraget utan kan få solcellsstöd för projekterings- och materialkostnader.

Länsstyrelsen kommer att kontakta sökanden och handlägga alla ärenden i turordning. Förordningen träder i kraft den 1 december 2021. Läs Regeringens pressmeddelande samt vår nyhet.

Vilka andra möjligheter till stöd finns om jag som privatperson inte får solcellsstödet?

Privatpersoner som installerar solceller under 2021 har möjlighet att få en skattereduktion för investeringar i grön teknik. Läs mer om den nya skattereduktionen hos Skatteverket.

Kan jag ta del av skattereduktionen för grön teknik?

Skattereduktionen kan ges till dig som är privatperson för åtgärder som betalas och påbörjas från och med 1 januari 2021. Skattereduktionen hanteras som ett avdrag på fakturan, på samma sätt som rot eller rutavdrag. Det är den som utfört installationen av den gröna tekniken som ansöker om avdraget hos Skatteverket.

Det finns vissa förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att du ska kunna ta del av avdraget, läs mer om skattereduktionen hos Skatteverket.

Jag har ett företag, kommer jag kunna söka solcellsstödet framöver?

I dagsläget finns det inget stöd som du kan söka.

En förordningsförändring tillsammans med avsatta medel från regeringen innebär att Länsstyrelsen kan fortsätta att bevilja de ansökningar om solcellsstöd som kommit in innan stoppet 7 juli 2020. Det innebär dock inte att stödet öppnas upp för nya ansökningar.

Vad händer med ansökningar från kommuner och företag som finns i kön?

Från och med den 15 januari har förordning om stöd till solceller ändrats. Ändringarna gäller följande:

  • Stöd kan beviljas till kommuner och företag.
  • Stödnivån är 10 procent.
  • Projekt måste slutföras senast 30 september 2021, eller enligt länsstyrelsens beslut.
  • Utbetalning ska begäras inom två månader från det att projektet enligt länsstyrelsen beslut ska vara slutfört.