Vilka rättigheter och skyldigheter vid installation

Med en solcellsinstallation blir du ägare till en elproduktionsanläggning och installationen på taket innebär en förändring av din fastighet. Innan, under och efter installationen har du både rättigheter och vissa skyldigheter gentemot olika parter, som din kommun, din elnätsägare och din elhandlare. Här kan du få både en snabb översikt av viktiga regelverk men det finns också möjlighet att läsa vidare mer på detaljnivå.