Vilka rättigheter och skyldigheter har jag vid installation?