Kvotpliktig inom elcertifikatsystemet

Efterfrågan inom elcertifikatsystemet skapas genom kvotplikt. Kvotpliktiga aktörer är bland annat elleverantörer, men du som producerar din egen el kan också ha ett krav på dig att registrera dig som kvotpliktig till Energimyndigheten. Detta gäller oavsett om du är godkänd för elcertifikat eller inte.

Faktaruta

Till dig med näringsfastighet

Flera olika aktörer är kvotpliktiga, för dig som innehavare av en solcellsanläggning är du kvotpliktig om:

Du använder el som du själv producerat, om mängden använd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår, och har producerats i en anläggning med en installerad toppeffekt som är högre än 50 kilowatt. Du är elproducent som producerar el i ett icke koncessionspliktigt nät och säljer mer än 60 megawattimmar per år till elanvändare på samma nät. Om du till exempel är en hyresvärd med solceller, och säljer elen till hyresgästerna i samma hus. Som kvotpliktig elanvändare är du skyldig att inneha en viss mängd elcertifikat i förhållande till den egenproducerade el som du själv använder. Kvotplikten ska deklareras årligen till Energimyndigheten. Mer information hittar du på webbsidan om kvotplikt.

Du anmäler dig som kvotpliktig elanvändare via Mina sidor. 

Läs mer: