Skatteregler vid elförsäljning

Elen som du får ut av din solcellsanläggning kan du sälja och därigenom få en intäkt. Om du behöver skatta för den intäkten eller inte beror på hur stor intäkten blir. På den här sidan kan du läsa mer om vilka skatteregler som finns vid försäljning av egenproducerad el.

Genom försäljning av elen från din solcellsanläggning får du en intäkt. För de flesta villaanläggningar är intäkten från enbart försäljningen under ett år inte större än att du med dagens skatteregler är undantagen både från att betala moms och skatta på inkomsten.

Inkomstskatt från försäljningen

Intäkter från din solcellsanläggning beskattas som kapitalinkomst som produkt från en privatbostad. I många fall blir det ingen inkomstskatt eftersom du varje år får ett schablonavdrag på 40 000 kronor som dras av från de totala inkomsterna av varje fastighet, till exempel inkomster av uthyrning och försäljning av produkter från privatbostaden, där el är en sådan produkt. Avdraget får göras av var och en som äger privatbostaden och som haft inkomster av uthyrning eller försäljning. Det totala avdraget per fastighet är 40 000 kronor och får fördelas mellan ägarna. Läs mer hos Skatteverket.

Mervärdesskatt, måste du registrera dig för moms?

Om den totala försäljningen, exklusive moms, av både el och andra varor och tjänster, uppgår till högst 30 000 kronor per år behöver du inte deklarera och betala moms. Du ska då inte heller registrera dig för moms. Dock måste din försäljning ha uppfyllt det villkoret även de två föregående åren. I övriga fall är den som säljer varor och tjänster i en självständig ekonomisk verksamhet skyldig att registrera sig för och betala mervärdesskatt på 25 % på den sålda elen. Skyldigheten att registrera sig för och betala mervärdesskatt ska bedömas separat, även om verksamheten inte utgör näringsverksamhet. Läs mer hos Skatteverket.

Normalt ingen energiskatt på den producerade elen

Normalt sett ska alla som producerar eller överför el betala energiskatt, men vid produktion i mindre anläggningar gäller andra regler. Om din solcellsanläggning har en sammanlagd installerad toppeffekt på mindre än 255 kilowatt behöver du som producerar elen inte betala energiskatt, varken för egenanvänd el eller för el som överförts till någon annan. Om du har flera anläggningar, vars sammanlagda installerade toppeffekt överstiger 255 kilowatt, gäller andra regler. Läs mer hos Skatteverket.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera