Löpande intäkter efter installation

Här får du en sammanfattning av vilka intäkter den el som din solcellsanläggning producerar kan generera.

En fördjupning av de olika intäkterna och kring vilka som kan ta del av dem får du på sidan Fördjupning om löpande intäkter.

Sammanfattning av löpande intäkter

För den el du producerar kan du få intäkter både genom olika stöd och genom att sälja ditt överskott. I tabellen nedan får du en översikt av vilka stöd och intäkter som är möjliga för en solcellsanläggning idag. Bra att veta är att även om den el du säljer kan ge intäkter från flera håll är oftast den el du själv kan använda direkt från solcellsanläggningen minst lika mycket värd eftersom den ersätter el som du annars fått betala elöverföringsavgift, moms och energiskatt på förutom själva elpriset.

Tabell med sammanfattning av löpande intäkter

Intäkt Omfattning
Egenanvänd el

Motsvarande priset du annars skulle köpt el för (elpris, energiskatt, elcertifikatavgift, rörlig elöverföringsavgift och moms).

Löpande intäkt.

Sälja överskottsel

Vanligtvis kan du sälja överskottselen för spotpriset på den nordiska elbörsen plus/minus ett litet påslag/avdrag.

Löpande intäkt.

Skattereduktion

Skattereduktion om 60 öre/kWh för överskottsel som matas in på elnätet.

Löpande intäkt.

Ersättning för inmatning på nätet (kallas ibland nätnytta)

Ersättning som elnätsföretag är skyldig att betala ut. Ersättningen kommer automatiskt och är vanligtvis några öre/kWh utmatad el på elnätet.

Löpande intäkt.

Undantag från energiskatt för mindre anläggningar (observera att detta inte är en intäkt utan en kostnadsminskning)

Ägare till anläggningar med total effekt under 500 kW betalar 0 öre/kWh i energiskatt på egenproducerad el. Ägare till flera anläggningar som tillsammans överstiger 500 kW betalar 0,6 öre/kWh i energiskatt på egenproducerad el.

Löpande intäkt.

Ursprungsgarantier

Elproduktion från solceller berättigar dig att få ursprungsgarantier. Priset är marknadsbaserat. Du får en ursprungsgaranti per producerad MWh.

Löpande intäkt.

Observera att hanteringen av ursprungsgarantierna kan medföra administrativa kostnader.

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera