Stöd som du kan få vid investering

Här kan du läsa mer om befintliga stöd för dig som vill reducera dina kostnader vid investering i en solcellsanläggning. I dagsläget är det enbart privatpersoner som kan få stöd vid installation av solceller. Stöd till privatpersoner ges genom skattereduktionen för grön teknik och rotavdrag.

Sammanfattning av stöd vid investering

I tabellen nedan kan du se en sammanfattning av villkor för de stöd du kan söka vid en solcellsinvestering. Efter tabellen kan du läsa mer om de olika stöden och hur du söker dem. (För dig som använder en mobil: För att se hela tabellens bredd behöver du använda liggande läge.)

Vem kan ta del av stödet?
Intäkt och omfattning
Privatpersoner

Skattereduktion för Grön teknik

  • Skattereduktion om 20 % för installation av nätanslutet solcellssystem.
  • Skattereduktion om 50 % för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
  • Skattereduktion om 50 % för installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion ges på kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr. Läs mer om avdraget hos Skatteverket.

Privatpersoner och företag

Investeringsstöd för solceller

Stödet kan inte längre sökas. Från och med årsskiftet 2020/2021 ersätts stödet av skattereduktion för grön teknik som beskrivs ovan.

Privatpersoner

Rotavdrag

Skattereduktion om 30 % av arbetskostnaden. Mer information finns på Skatteverkets webbplats.

Företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring

Stöd till företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring

Just nu kan du inte söka det här stödet, läs mer om stoppet här.

Faktaruta

För dig med näringsfastighet

Företag som sökt investeringsstöd för solceller innan projektet påbörjats

Det statliga stödet för solceller är avslutat. Från den 8 juli 2020 råder stopp för fler ansökningar om stödet. Läs mer på sidan vanliga frågor och svar om investeringsstödet om du skickat in en ansökan om stöd innan ansökningsstoppet men inte fått ett beslut ännu. 

Investeringsstöd för företag inom jordbruk, trädgård, eller rennäring

Just nu kan du inte söka stödet, läs mer om stoppet här.

Stödet riktar sig till dig som har ett företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring. Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet utifrån Landsbygdsprogrammet.

De högst prioriterade ansökningarna inom landsbygdsprogrammet får stöd. Vilka prioriteringar som gäller i ditt län kan du läsa om på din länsstyrelses webbplats och på Sametingets webbplats.

Investeringsstöd för lagring av egenproducerad el

Privatpersoner som investerar i system för lagring av egenproducerad el har möjlighet att ansöka om en skattereduktion på 50 % av kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr. Skattereduktion är tillgänglig för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021. Se information på Skatteverkets webbplats.

Skattereduktionen har ersatt det statliga investeringsstödet under förordning 2016:899 för lagring av egenproducerad el (”energilagerstödet”). Sökande som sedan tidigare har fått sin ansökan inom energilagerstödet beviljad ska skicka in en begäran om utbetalning inom sex månader från det att projektet senast ska vara slutfört enligt länsstyrelsens beslut. Om ansökan skickades in i pappersformat ska blanketten som bifogades med länsstyrelsens beslut användas för att begära utbetalning. Om ansökan skickades in via Boverkets e-tjänst är det i e-tjänsten utbetalningen ska begäras.

Läs mer om energilagring på sidan Koppla batterier till solcellerna.

Läs mer:

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera