Solenergi

På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Det gäller att hitta sätt att använda solenergin smart, både i Sverige och andra länder.

Nu finns ett statligt stöd för dig som vill installera solceller. Det hjälper Sverige att ställa om energisystemet till mer förnybart, samtidigt som det skapar fler jobb och företag inom energiteknik.

Vi ger också råd om solenergi, via de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Vårt eget Testlab testar solcellsanläggningar och publicerar resultaten.

Energimyndigheten stödjer också forskning kring solenergi. Vi hjälper bra affärsidéer att utvecklas och komma till marknaden.

Så installerar du solenergi

Stöd till solceller

Från forskning till marknad

Solen i samhället