Forskningsstöd och tester av solcellsanläggningar

Energimyndigheten stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kopplade till solel genom att dela ut forskningsstöd. Myndigheten genomför även egna tester av teknik för hushåll. Bland annat har vi testat solceller och växelriktare i svenska förhållanden.

Energimyndigheten stödjer forskning och utveckling av solel

Energimyndigheten stödjer både samhällsvetenskapliga och tekniska forsknings- och utvecklingsprojekt kopplade till solel. Såväl företag som lärosäten och andra aktörer är välkomna att söka stöd. Stöd har bland annat delats ut för att studera elhandelsbolagens affärsmodeller, hur snö påverkar solcellers elproduktion samt forskning och utveckling av olika solcellstekniker.

Mer om Energimyndighetens forskningsprogram

Test av solcellsmoduler och växelriktare

Hur mycket el en solcellsanläggning producerar beror på hur solinstrålningen ser ut. Läget är av stor betydelse men kvaliteten på själva solcellerna och en anläggnings övriga beståndsdelar påverkar också. Energimyndigheten har utfört tester på solcellsmoduler och växelriktare för att bedöma kvaliteten.

Testerna visar att solcellsmodulerna tål svenskt klimat och att de klarar hållbarhetstesterna bra. De producerar dock inte el utan solinstrålning, så om de täcks av snö under vintern påverkas naturligtvis elproduktionen. Testresultaten för växelriktarna visar att de generellt sett är effektiva och producerar el av bra kvalitet.

Tester för solceller och växelriktare.