Investeringsstöd

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner.

Regeringen har avsatt medel för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Ny stödnivå från 8 maj 2019

Från och med 8 maj 2019 är stödnivån för samtliga sökande maximalt 20 procent. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk märkeffekt.

Ansökningarna behandlas i turordning av Länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Stödet kan sökas av alla

Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner.

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2020.

Så söker du stödet

Ansökan om solcellsstöd kan göras på två sätt:

1. Gör en digital ansökan via Boverkets E-tjänster. E-tjänsten kräver e-legitimation/Bank-ID.  
2. Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den till Länsstyrelsen i ditt län. OBS! Energimyndigheten tar inte emot ansökningar. Det gör endast länsstyrelserna.  

Länsstyrelserna svarar på frågor om stödet och tar emot och hanterar ansökningar.

Kommunernas Energi- och klimatrådgivare svarar på frågor om teknik, kostnader och bidrag. Energimyndigheten svarar på specifika frågor om föreskrifter och fördelning av medel och tillhandahåller månadsrapporter för solcellsstödet.

Statistik över solcellstödet varje månad

Varje månad skickar Energimyndigheten ut statistik från Boverket som innehåller bl a beviljat stöd per län, trendrapporter m.m. Registrera din prenumeration här.