Månadsrapport för solcellsstöd

Intresset för stöd för installation av solceller hos allmänheten är stort och därför publicerar vi, månadsvis, statistik av investeringsstöd till solcellsanläggningar.

I månadsrapporterna finns följande information:

  • Trendrapport från bidragets start.
  • Beviljade bidrag, länsvis på karta.
  • Detaljrapport från bidragets start.
  • Trendrapport för det senaste året.
  • Beviljat stöd uppdelat på stort företag, övriga företag samt privatpersoner.

Du hittar statisiken under rubriken "Månadsrapporter".

Om du söker en äldre rapport kan du kontakta ansvarig för sidan.