Månadsrapport 2019

Intresset för stöd för installation av solceller hos allmänheten är stort. På denna sida uppdaterar Energimyndigheten månatlig statistik för stödet till solcellsinstallationer.

Statistikrapporterna innehåller:

  • Trendrapport från bidragets start
  • Beviljade bidrag, länsvis på karta
  • Detaljrapport från bidragets start
  • Trendrapport senaste året
  • Beviljat stöd uppdelat på stort företag, övriga företag samt privatpersoner

Här kan du ta del av statistik från 2010 och framåt.

2019

maj 2019

april 2019

mars 2019

februari 2019

januari 2019