Solvärme

I solfångaren omvandlas solens strålar till värme, till skillnad från solceller där solenergin omvandlas till el.

Eftersom solvärme finns i stora mängder främst under sommarhalvåret är det alltid ett komplement till en annan värmekälla. Ofta används solfångare för att värma varmvatten under sommarhalvåret, men väljer du ett kombisystem kan solen även bidra till uppvärmning under vår och höst.

Kombinera gärna med biobränsle

En solvärmeanläggning består av en solfångare, rörledningssystem med pump, en ackumulatortank samt ett reglersystem. En ackumulatortank är nödvändig som värmelager och bör täcka några dagars behov. Solvärme lämpar sig väl i kombinationen med en biobränslepanna. Genom att låta solfångare göra varmvatten kan pannan stängas av under sommaren då den går med låg verkningsgrad.

För anläggningar som har ett stort behov av värme och varmvatten under sommaren, som till exempel utomhusbad, idrottsanläggningar, simhallar och campingplatser, är solfångare ofta lämpliga att installera. Här kommer solvärmen till sin rätt.

Placera solfångaren skuggfritt

Solfångaren bör placeras skuggfritt och vinklad mot söder. Sydost- till sydvästriktning är också godtagbart. Vilken lutning mot solen solfångaren har påverkar värmen. Låg vinkel ger mer värme på sommaren medan högre vinkel ger mer värme under vår och höst. Solfångare kan i regel monteras på hustaket. Om takbeläggningen ska bytas, eller vid nybyggnation, kan du välja takintegrerade solfångare som fungerar både som tak och som värmeproducent.

P-märkta solfångare är kollade

Välj en solfångare som är kvalitetsmärkt med till exempel Solar Keymark eller P-märkning när du ska göra din investering. P-märkningen innebär att solfångaren kvalitetskontrolleras regelbundet och att produkten uppfyller angivna krav vad gäller funktion och hållbarhet. Bakom P-märkningen står SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Importerade solfångare bör ha testats på motsvarande sätt av ett oberoende testlabb eller ha Solar Keymark-märket.

Räkna med hela livscykeln

En solvärmeanläggning innebär en investering, med små driftskostnader. Varje lokal och varje verksamhet är unik varför det är svårt att ge generella råd om ekonomi i en solvärmeanläggning. Använd gärna en livscykelkostnadskalkyl som underlag när olika alternativ ska bedömas.

Har miljöfördelar

Solenergins miljöfördelar är uppenbara. Solvärme är en förnybar energikälla, ger inte upphov till några utsläpp eller avfall under drifttiden och behöver inte transporteras långa sträckor. Den miljöpåverkan som uppstår när solfångarna produceras är liten i förhållande till deras livslängd och den energi som kan ersättas i ett värmesystem.

Håller länge och kräver lite

Solfångare har lång livstid, en del upp till mellan 30 och 50 år, och kräver lite underhåll. Solvärmen produceras i stora mängder på sommaren och kan därför användas som komplement till en annan värmekälla. För att solfångaranläggningen ska fungera bra med få driftstörningar och hög tillförsel av värme är utformningen av systemet mycket viktig. Kontrollera att leverantören har goda referenser från tidigare uppförda anläggningar.