Manualer för elcertifikat i Cesar

Här hittar du manualer som kan vara behjälpliga vid arbete i kontoföringssystemet Cesar samt information om vanliga symboler och funktionalitet.

+

Mätvärden och anläggningar per EDIEL

Mätvärden

2024-02-20 (excel)

Excellistan innehåller förklaringar för kolumnerna E-G (startdatum, slutdatum och status). Vänligen läs dessa förklaringar för hur angivna datum/perioder ska förstås.

På grund av det stora antalet inrapporterade mätvärden till Cesar finns för närvarande en viss fördröjning innan de registreras i systemet. Listans datumbenämning anger det senaste datumet då mätvärden har registrerats i Cesar.

Nya anläggningar

Nya anläggningar januari 2024 (excel)

Nya anläggningar december 2023 (excel)

Nya anläggningar november 2023 (excel)

Nya anläggningar oktober 2023 (excel)

Kompletta mätvärdesperioder för deklarationsanläggningar

Kompletta mätvärdesperioder för deklarationsanläggningar (excel)