Tillstånd för biogas

Biogas framställs av biomassa, som kan bestå av allt från matavfall och energigrödor till restprodukter från reningsverk eller jord- och skogsbruk.

I Sverige finns det över 200 anläggningar som producerar biogas från biomassa. Biogas i form av deponigas tas också ut vid ett femtiotal deponier runtom i landet i takt med att det organiska avfallet bryts ner.

 

+

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka lagar du som jobbar med biogas behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.

+

Lagar

Det finns lagar att ta hänsyn till.

Mer information finns på riksdagens webbplats i:

På Riksdagens webbplats finns information om:

+

Bygglov för anläggningar och byggnader

På Boverkets webbplats finns information om: 

Kontakta din kommun för ansökan och information om bygglov.