Tillstånd för förbränning

Vilka tillstånd som behövs för förbränning beror bland annat på anläggningens effekt och vilken typ av bränsle som ska förbrännas.

Förbränning används inom många områden, bland annat för att producera elektricitet i kraftvärmeverk och som värmekälla i industriella processer.

En vanlig form av förbränningsanläggning finns på pappersmassabruk med pannor kopplade till fjärrvärmenät. Vid sådana anläggningar används bland annat biomassa som bränsle, som vid förbränning ger stora mängder energi, koldioxid och vatten. Det kan dessutom bildas föroreningar som behöver hanteras med hjälp av tillsatsämnen och rengöring av rökgaserna.

Förbränning är, bortom deponi, sista utvägen när ett material nått slutet på sin livslängd. Därför brukar ibland termen energiåtervinning användas när förbränning av avfall diskuteras.

 

+

Kontaktpunkt för tillstånd

Förbränning sker på många typer av anläggningar med olika former av bränslen. Vilka tillstånd som behövs beror bland annat på anläggningens effekt och vilket typ av bränsle som ska förbrännas. I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka tillstånd som behövs och vilken myndighet som hanterar vad.

+

Lagar

Det finns lagar att ta hänsyn till.

Mer information finns på riksdagens webbplats i:

På Riksdagens webbplats finns information om:

+

Bygglov för anläggningar och byggnader

På Boverkets webbplats finns information om: 

Kontakta din kommun för ansökan och information om bygglov.