Tillstånd för värmepump

För att installera en värmepump och ta vara på naturligt förekommande värmeenergi kan du behöva söka tillstånd från din kommun.

Det finns olika typer av omgivningsenergi, som till exempel bergvärme, luftvärme eller värme från jord, grundvatten och sjö.

Bergvärme

En bergvärmepump hämtar värme från berggrunden och grundvattnet och du kan få mer än hälften av din totala energi från detta. Du måste ha tillstånd av kommunen för att installera bergvärme.

Ett hus i genomskärning med en pump nedgrävd under huset. I huset finns element och badkar som det går pilar till från pumpen under huset.

Klicka på bilden för att se en större bild.

Luftvärme

Du kan få värme från luften på två sätt. Det ena sättet är med en uteluftsvärmepump och det andra sättet är med en frånluftsvärmepump. Uteluftsvärmepumpen tar värme från luften ute och frånluftsvärmepumpen tar värme från husets ventilationssystem.

En uteluftsvärmepump placerad utanför ett hus i genomskärning. En pil visar att luft åker in i pumpen och en annan pil visar att luften åker ut. Bredvid pilen som pekar in i pumpen står det 7° och bredvid pilen som pekar ut står det 4°. I huset står det en kvinna i morgonrock i ett badrum. I huset finns även ett kök och ett rum med en tank.

Klicka på bilden för att se en större bild.

Värme från jord, grundvatten och sjö

För att ta vara på värme som finns på jordytan, i grundvattnet eller i sjöar lägger man ner rör och slingor i marken eller vattnet.

Ett hus i genomskärning med en jordvärmepump som är nedgrävd under huset.

Klicka på bilden för att se en större bild.

 

+

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten för omgivningsenergi har vi samlat vilka lagar du behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.

+

Bygglov för anläggningar och byggnader

På Boverkets webbplats finns information om: 

Kontakta din kommun för ansökan och information om bygglov.

+

Förordning och plan- och bygglagen