Vätgas

Vätgas kan användas för att transportera, lagra eller ge energi och kan framställas både från fossila bränslen och förnybara energikällor.

Vätgas transporteras till slutanvändaren antingen under högt tryck i gastank, eller genom gasledningar. Den lagras i trycktankar eller i bergrum under mark. Vätgas har länge använts inom industrin och oftast framställs det från fossila bränslen – men det finns även sätt att framställa vätgas från förnybara energikällor.

Vätgas från förnybara energikällor

För att framställa vätgas från förnybara energikällor använder man ofta en metod som kallas elektrolys. Det innebär att man spjälkar, eller delar, vattenmolekyler till syre och väte med hjälp av el. Vätgasen kan då lagras och transporteras och även omvandlas till elektricitet som kan användas i fordon.

Elektrobränslen

Om vätgas som framställts genom elektrolys får reagera med koldioxid omvandlas det till ett elektrobränsle, vilket är ett samlingsnamn för bränslen baserade på vätgas och koldioxid, som till exempel metanol. Elektrobränslen kan användas som kemikalier eller som drivmedel inom delar av transportsektorn där elektrifiering är mer utmanande.