Tillstånd för förnybar energi

Undrar du vilka tillstånd du behöver för att producera eller transportera förnybar energi? Klicka dig in på ett kraftslag och få vägledning i tillståndsprocessen via kontaktpunkten som du hittar längst ner på respektive sida.

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att skapa en kontaktpunkt för tillstånds-, dispens- och anmälningsförfaranden kopplat till förnybar energi. Syftet är att göra det lättare för dig som producerar eller transporterar förnybar energi att hitta vilka lagar du behöver tänka på och vilken myndighet du ska vända dig till. Kontaktpunkten är upprättad som en följd av Europaparlamentets omarbetade förnybartdirektiv. 

 

Mer om förnybartdirektivet

I artikel 16 i omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (det omarbetade förnybartdirektivet) finns bestämmelser om tillståndsförfarandets varaktighet och organisation.

Där har det införts ett krav på att medlemsstaterna ska utse en eller flera kontaktpunkter som ger vägledning och underlättar tillståndsförfaranden, samt tidsfrister för vissa tillståndsprocesser.

Regeringen har utsett Energimyndigheten som samlande aktör för arbetet med kontaktpunkten, men arbetet utförs i samarbete med flera andra myndigheter, som anges i förordningen.

Lag (2021:755) med bemyndiganden att meddela föreskrifter om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi  

Förordning (2021:757) om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 artikel 16

Ny förordning för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi​

Den 30 december 2022 trädde en tidsbegränsad EU-förordning gällande förnybar energi i kraft. Syftet är att, i ljuset av den ryska invasionen av Ukraina, påskynda utbyggnaden av förnybar energi inom EU.

Förordningen gäller i alla EU:s medlemsstater och har från det att den trädde i kraft en direkt påverkan på svenska tillståndsprocesser. 

Ny förordning för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi​