Marknadsstatistik ursprungsgarantier

På den här sidan hittar du statistik och marknadsinformation om ursprungsgarantier. Du hittar också information om vilka anläggningar som är godkända för ursprungsgarantier (UG) och internationella ursprungsgarantier (EECS-UG).

Godkända anläggningar UG och EECS

Dokumentet visar anläggningar i Sverige som är godkända för tilldelning av elcertifikat, ursprungsgarantier (UG) och internationella ursprungsgarantier (EECS-UG). Listan uppdateras varje dag.

Godkända anläggningar UG och EECS

Statistik i Cesar

I Cesar finns det statistik om bland annat annullering och transaktioner av ursprungsgarantier.

Observera att statistiken för annulleringen visar endast när ursprungsgarantierna annullerades i Cesar. Statistiken visar inte för vilket år ursprungsgarantin utfärdades eller annullerades för.

CESAR

Ursprungsmärkning av el

Information om ursprungsmärkning av el finns tillgängligt på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Energimarknadsinspektionen - Ursprungsmärkning av el

Marknadsinformation från Association of Issuing Bodies (AIB)

Association of issuing body (AIB) publicerar information om internationella ursprungsgarantier (EECS-UG) och residualmix. 

AIB - European Residual Mix