Om ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier ska garantera ursprunget på el. Garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion.

Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Ursprungsgarantier utfärdas endast i elektronisk form.

Ursprungsgarantier kan säljas på en öppen marknad

Elproducenten kan sedan sälja ursprungsgarantierna på en öppen marknad. Köpare är en elleverantör som vill sälja den typen av el som producenten producerar. Elleverantören köper ursprungsgarantier motsvararande den mängd el som leverantören vill sälja.

Annullering garanterar rätt mängd el

När elleverantören har köpt ursprungsgarantierna och sålt elen till sina elkunder, ska ursprungsgarantierna annulleras. Annulleringen säkerställer att mängden såld el motsvarar mängden producerad el.

En elleverantör som vill sälja exempelvis el från vindkraft kan göra det på två sätt:

  • genom att annullera ursprungsgarantier från egna vindkraftverk, eller
  • genom att köpa in ursprungsgarantier från en vindelsproducent och annullera dessa i samband med att leverantören säljer elen till slutkunden.