Annullering av ursprungsgarantier

En ursprungsgaranti ska annulleras när den har använts. Annulleringen är en garanti för att det inte säljs mer el av ett visst ursprung än vad det produceras.

En ursprungsgaranti ska även annulleras om den inte har använts inom tolv månader från den tidpunkt då energienheten som ursprungsgarantin avser producerades. Annulleringen sker i kontoföringssystemet Cesar.

Vem ansvarar för annulleringen?

I de fall då ursprungsgarantin har använts för ursprungsmärkning (för att garantera ursprunget på såld el till slutkund) är det elleverantören som är ansvarig för att rätt antal och rätt sorts ursprungsgarantier annulleras.

I de fall ursprungsgarantierna inte har använts för att motsvara en viss mängd såld el förfaller ursprungsgarantierna automatiskt på kontot i Cesar.

Mer information om annullering av ursprungsgarantier för ursprungsmärkning av el finner du hos Energimarknadsinspektionen.

När ska jag annullera?

 

 

  

  • Ursprungsgarantier avseende produktion år X som annulleras innan den 31 mars X+1 ingår normalt i märkningen för år X. Dock finns det en möjlighet även att annullera för år X+1 mellan jan och mars X+1. Detta väljs i Cesar vid annulleringstillfället.
  • Ursprungsgarantier avseende produktionsår X som inte annullerats den 31 mars år X+1 men som annulleras inom 12 månader från produktionsstart ingår i märkningen för år X+1
  • Ursprungsgarantier avseende produktionsår X som inte annullerats den 31 mars år X+1 och som förfaller och självannulleras inom ramen för år X+1 räknas in i residualmixen som produktionsstatistik avseende år X+1