Formulär för ursprungsgarantier

Här kan du ladda ner blanketter och formulär för systemet med ursprungsgarantier.

När du fyller i ansökan så kom ihåg att anläggningsnamnet syns publikt. Om du väljer din adress som anläggningsnamn ger du därmed ditt samtycke att den kommer att publiceras offentligt.

Ansökan om elcertifikat (A1), bilaga 1 (B1) och förenklad ansökan om ursprungsgarantier (UG begränsat uppgiftslämnande)
Kombinerat ansökningsformulär för elcertifikat och ursprungsgarantier.

Ansökan om ursprungsgarantier
Ansökan om godkännande av anläggning för rätt till tilldelning av ursprungsgarantier.

Förenklad ansökan om ursprungsgarantier
Gäller för anläggningar som är godkända för elcertifikat eller var godkända för ursprungsgarantier innan den 1 december 2010.

Bilaga PE UG
Bilaga för produktionsenheter. Används i samband med ansökan om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier.

Ansökan om EECS-ursprungsgarantier

Anläggningen kan godkännas för EECS-ursprungsgarantier under förutsättning att anläggningen är godkänd för ursprungsgarantier och innehavaren har ansökt om ett särskilt EECS-konto i certifikatregistret Cesar.

I de fall anläggningen inte är godkänd för ursprungsgarantier och/eller innehavaren saknar särskilt EECS-konto, skickar innehavaren in en de ansökningsformulären samband med ansökan om EECS-ursprungsgarantier.  

Ansökan om särskilt EECS-konto

Det är obligatoriskt för såväl innehavare av elproduktionsanläggning som övriga aktörer på ursprungsgarantimarknaden att ansöka om särskilt konto för ursprungsgarantier som kan överföras till en annan EU-medlemsstat, så kallade EECS-ursprungsgarantier, i de fall företaget eller privatpersonen vill  inneha denna typ av ursprungsgarantier på sitt certifikatkonto i certifikatregistret Cesar.

Fullmakt

Bilaga A2
Övriga innehavare.

Anmäl förändring om anläggning godkänd för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier
Anmälan om förändring av uppgifter avseende anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier.