Handel med ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier står för miljövärdet av elen. De kan säljas och köpas på en öppen marknad.

För att du ska få intäkt från dina ursprungsgarantier måste du sälja dem. Det finns inget förutbestämt pris på ursprungsgarantierna, utan priset görs upp mellan köpare och säljare vid respektive affär.

Handel med ursprungsgarantier sker via bilaterala avtal eller via mäklare. När ursprungsgarantierna har sålts flyttas de över från säljarens konto i Cesar till köparens konto.

Elleverantörer har en skyldighet att redovisa på elfakturan hur den el som elkunden köpt är producerad. För att elleverantören ska kunna garantera ursprunget på den el som de sålt måste de köpa ursprungsgarantier. Mer information om ursprungsmärkning hittar du hos Energimarknadsinspektionen.

Försäljningen kan ske direkt mellan köpare och säljare, via elmäklare eller via elhandlare. Det är du och din köpare som bestämmer om du ska sälja dina ursprungsgarantier löpande månadsvis eller göra enstaka större affärer. Om du vill sälja dina ursprungsgarantier löpande finns det möjlighet att skaffa automatisk överföring i kontoföringssystemet Cesar. Det innebär att ursprungsgarantierna överförs löpande enligt det du och din köpare har kommit överens om. Med automatisk överföring kan du minska det administrativa arbetet vid försäljningen. Observera att den automatiska överföringen pågår tills det att du ändrar eller tar bort den.