Myndigheternas roller - ursprungsgarantier

Energimyndigheten är den myndighet som ansvarar för systemet med ursprungsgarantier. Energimarknadsinspektionen ansvarar för ursprungsmärkning av el.

Det här gör Energimyndigheten:

  • prövar ansökningar om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier
  • utövar tillsyn enligt lagen om ursprungsgarantier
  • ger löpande information om ursprungsgarantier
  • utfärdar ursprungsgarantier
  • tilldelar ursprungsgarantikonto i CESAR till de aktörer som inte har det
  • publicerar löpande information om antalet utfärdade, omsatta och annullerade ursprungsgarantier

Det här gör Energimarknadsinspektionen:

  • utövar tillsyn av ursprungsmärkning av el