Om EECS

European Energy Certificate System (EECS) är en standard som används för att överföra ursprungsgarantier mellan länder. I Sverige är det möjligt att erhålla antingen ursprungsgarantier som uppfyller EECS eller sådana som inte gör det.

Båda typerna av ursprungsgarantier kan användas för att uppfylla ursprungsmärkningen gentemot svenska elkunder enligt ellagen, men det är endast EECS-ursprungsgarantier som kan överföras till och från andra länder. I dagsläget är 16 EU-medlemsstater samt Norge, Island och Schweiz anslutna till EECS-standarden. 

För att få en produktionsanläggning godkänd för tilldelning av EECS-UG ställs delvis andra krav än för vanliga ursprungsgarantier. Se ansökningsformulär på sidan Ansökan om EECS för mer detaljer.

Energimyndigheten är sedan juni 2017 medlem i Association of Issuing Bodies (AIB) som är den organisation som ansvarar för EECS-standarden. Fram till juni 2017 var det företaget Grexel OY som höll medlemskapet för Sverige.

Läs mer om övergången från Grexel till Energimyndigheten, och få svar på vanliga frågor om EECS.