Ansökan om EECS

För att kunna ansöka om att anläggningen ska godkännas för EECS, krävs att innehavaren har ansökt om och anläggningen blivit registrerad för utfärdande av nationella ursprungsgarantier.

 

Anläggningens godkännande för EECS gäller endast i fem år, därefter behöver innehavaren ansöka på nytt för att fortsatt tilldelas EECS-ursprungsgarantier (EECS-UG). 

Ansök om EECS (engelska)

Ansök elektroniskt

Om anläggningen är registrerad för utfärdande av nationella ursprungsgarantier eller redan godkänd för EECS kan innehavaren ansöka om tilldelning eller förlängning av EECS elektroniskt via e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier: Mina sidor

Ansökan om särskilt EECS-konto

Alla innehavare till anläggningar som vill tilldelas EECS-UG, och även övriga aktörer till exempel elhandlare som önskar hantera EECS-UG i certifikatregistret Cesar, måste ansöka om ett särskilt konto för EECS (EECS-konto) i Cesar. Om du inte har ett EECS-konto, kan EECS varken tilldelas eller överföras till eller från ditt konto.

Det särskilda kontot är förenat med villkor samt en årsavgift på 500 kronor per år för elproducenter. Övriga kontohavare, till exempel elhandlare och traders, betalar 5 000 kronor per år för det särskilda kontot.

Läs mer om kontoavgifterna på Cesars webbplats.