Handel med EECS-ursprungsgarantier

För att kunna sälja EECS-ursprungsgarantier i certifikatregistret Cesar kan du behöva kontrollera att mottagaren har en EECS-kod så att det är möjligt för dem att motta dina EECS-ursprungsgarantier.

Får du ingen träff i denna sökning så är det inte möjligt att överföra EECS till dem. EECS-koden används vid överföring av ursprungsgarantier till och från andra länder för att identifiera köpare och säljare.

På Cesars webbplats kan du söka efter mottagarens EECS-kod. Exporter och importer av EECS går alltid till aktörernas huvudkonton i mottagardomänens register.