Uppdatera dina uppgifter

Du som har en anläggning med rätt till tilldelning av ursprungsgarantier är skyldig att hålla de inrapporterande uppgifterna om din anläggning samt uppgifterna gällande ditt företag eller person uppdaterade.

Inrapporteringen ska ske senast 14 dagar efter det att beslut om förändring fattats.
Du rapporterar in de förändrade uppgifterna till Energimyndigheten via IT-stödet Eugen.

Ansökan om behörighet till e-tjänsten:

 • Logga in på Mina sidor med BankID
 • Ansök om behörighet för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier
 • Fyll i dina uppgifter och skicka in.
 • Du får besked via e-post om att du har behörighet.
 • Logga in igen på Mina sidor och tryck på ”Elcertifikat och ursprungsgarantier” under mina övriga E-tjänster för att rapportera din förändring

Exempel på förändringar som ska rapporteras:

 • Byte av ägare till en anläggning
 • Byte av anläggnings-ID och nätområde
 • Byte av rapportör
 • Byte av mätare
 • Ombyggnation av anläggning
 • Byte av kontaktperson
 • Ändrade adressuppgifter. Obs! Eventuella ändringar av fakturaadressuppgifter rapporterar du in elektroniskt direkt i kontoföringssystemet Cesar. 

Om förändringarna inte rapporteras in till Energimyndigheten kan det leda till att din anläggning inte kan tilldelas ursprungsgarantier eller att ursprungsgarantier tilldelas felaktigt.