Vätgas

Vätgas är en energibärare som får mer och mer betydelse för det hållbara energisystemet. Här hittar du information om våra pågående uppdrag och satsningar rörande vätgas.

Vätgasstrategi

Energimyndigheten har i uppdrag att ta fram ett förslag på en övergripande strategi för vätgasens roll i det svenska energisystemet. Strategin ska underlätta omställningen till fossilfrihet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet den 25 november 2021.

Uppdrag att ta fram förslag till en strategi för vätgas och elektrobränslen (Regeringen.se)

Strateginod EnergHy

Inom regeringsuppdraget sektorsstrategier för energieffektivisering samlar Energimyndigheten svenska företag som kraftsamlar branschöverskridande för att nå Sveriges energieffektiviseringsmål till 2030. I strateginoden EnergHy satsar Svea Vind på fossilfri vätgasframställning och skapar samarbeten och nya affärsmodeller med andra aktörer och initiativ.

IPCEI Vätgas

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att möjliggöra för företag med vätgasprojekt som Sverige kan stödja, att anmäla intresse för att delta i IPCEI Vätgas. Energimyndigheten ska informera, samordna och planera ansökningsprocessen för IPCEI Vätgas. Uppdraget pågår till 2027.

Forskningsprogrammet fordonsstrategisk forskning och innovation – FFI

Industriklivet (HYBRIT)

IEA Hydrogen

Tekniksamarbetet inom Hydrogen handlar om vätgas som
möjlig komponent för ett hållbart energisystem inom alla sektorer såsom transporter, byggnader och industri.