Vattenkraft

Vattenkraften producerar under ett normalt år 66,9 TWh el, vilket motsvarar cirka 45 procent av Sveriges elproduktion. Det gör vattenkraften till den enskilt största förnybara elproduktionsslaget i Sverige.

Vattenkraften är av stor betydelse, dels som produktionskälla, dels som reglerkraft till de övriga kraftslagen. Det sker ingen utbyggnad av ny storskalig vattenkraft i Sverige idag utan fokus ligger främst på miljöanpassningar och effektiviseringar av befintliga anläggningar.

Energimyndigheten arbetar tillsammans med andra myndigheter för att i en nationell plan avväga behovet av vattenmiljöförbättrande åtgärder och behovet av nationell tillgång till vattenkraftsel. Vi stödjer också forskningsinsatser som är riktade mot kompetensförsörjning och att öka effekt och flexibilitet i befintliga anläggningar.