Vattenkraft

Vattenkraften producerar under ett normalt år 68 TWh el, vilket motsvarar cirka 45 procent av Sveriges elproduktion. Det gör vattenkraften till det enskilt största förnybara elproduktionsslaget i Sverige.

Vattenkraften är av stor betydelse som produktionskälla och som reglerkraft. Det sker ingen utbyggnad av ny storskalig vattenkraft i Sverige idag utan fokus ligger främst på miljöanpassningar och effektiviseringar av befintliga anläggningar.

Energimyndigheten har nyligen tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Svenska kraftnät tagit fram en nationell plan för omprövning av vattenkraft som ska se till att alla Sveriges vattenkraftverk får moderna miljövillkor. Vi stödjer också forskningsinsatser som är riktade mot kompetensförsörjning och att öka effekt och flexibilitet i befintliga anläggningar.

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka lagar du behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.