Nationell plan och anmälan till planen

Den 1 januari 2019 träder en ny lag om miljöanpassning av Sveriges vattenkraft i kraft.

Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten och Svenska kraftnät ska tillsammans ta fram en nationell plan för att förse alla vattenkraftsverksamheter som producerar vattenkraftsel med moderna miljövillkor.  

En gemensam webbsida har etablerats hos Havs- och vattenmyndigheten med mer information till verksamhetsutövare och övriga berörda.

Du som är verksamhetsutövare och vill omfattas av den nationella planen ska anmäla dig. Anmälan är en förutsättning för att få ut ersättning från Vattenkraftens miljöfond.

Länk till anmälan.