Nationell plan och anmälan till planen

Den 1 januari 2019 träder en ny lag om miljöanpassning av Sveriges vattenkraft i kraft.

Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten och Svenska kraftnät ska tillsammans ta fram en nationell plan för att förse alla vattenkraftsverksamheter som producerar vattenkraftsel med moderna miljövillkor.  

En gemensam webbsida kommer att etableras hos Havs- och vattenmyndigheten med mer information till verksamhetsutövare och övriga berörda.

Länk till anmälan kommer inom kort.