Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

  • Den 1 januari 2019 trädde en ny lag om miljöanpassning av Sveriges vattenkraft i kraft.
  • Den 1 oktober 2019 lämnade Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten och Svenska kraftnät ett gemensamt förslag till nationell plan till regeringen. Planen ska förse vattenkraften med moderna miljövillkor.
  • Den 25 juni 2020 beslutade regeringen om nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften och ändringar i förordningen om vattenverksamheter.