Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Den 1 januari 2019 infördes en ny lag om miljöanpassning av Sveriges vattenkraft i kraft.

Den 1 oktober 2019 lämnade Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten och Svenska kraftnät ett gemensamt förslag till nationell plan till regeringen. Planen ska förse vattenkraften med moderna miljövillkor.

En gemensam webbsida har etablerats hos Havs- och vattenmyndigheten med mer information till verksamhetsutövare och övriga berörda.