Tidigare utredningar

Den svenska vattenkraften är av stor betydelse, både som produktionskälla och som reglerkraft till de övriga kraftslagen. Men vattenkraften kan ha negativ inverkan på miljön.

En stor del av de vattenkraftverk som idag finns i Sverige har tillstånd med villkor som utfärdades innan modern miljölagstiftning infördes. Elproduktionen ska uppfylla moderna miljökrav, och därför behöver vattenkraften anpassas så att vi både når genomförandet av EUs vattendirektiv och de målsättningar som finns inom energi- och klimatpolitiken.

Energimyndigheten har tillsammans med andra myndigheter tagit fram material som kan användas som underlag till nationella planen för moderna miljövillkor.