Tidigare utredningar

Den svenska vattenkraften är av stor betydelse, både som produktionskälla och som reglerkraft. Men vattenkraften kan ha negativ inverkan på miljön. 

Energimyndigheten har tillsammans med andra myndigheter tagit fram material som på olika sätt har varit underlag i processen med att ta fram en nationell plan för omprövning av vattenkraft.

Elproduktionen ska uppfylla moderna miljökrav och därför behöver vattenkraften anpassas så att vi både når genomförandet av EUs vattendirektiv och de målsättningar som finns inom energi- och klimatpolitiken.

Energimyndigheten har tillsammans med andra myndigheter tagit fram material som kan användas som underlag till nationella planen för moderna miljövillkor.