Gemensamt initiativ för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Energimyndigheten och Naturvårdsverket arbetar tillsammans för att ta fram en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Sverige har högt ställda klimatambitioner och mål om en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. För att åstadkomma denna omställning krävs en omfattande utbyggnad av vindkraft som sker på ett hållbart sätt. Därför har generaldirektörerna för Naturvårdsverket och Energimyndigheten tagit initiativ till att arbeta fram en gemensam strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Arbetet med strategin kommer att bedrivas i bred samverkan och dialog med flera berörda myndigheter och andra aktörer. På så sätt ska många olika intressen ges möjlighet att bidra i den process som ska leda fram till en gemensam färdplan för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Här hittar du vår gemensamma webbsida om strategiarbetet.