Kunskap och forskning

En stor del av våra insatser på vindkraftsområdet handlar om att underlätta en utbyggnad. Förutom den mer tekniskt orienterade forskningen genomför myndigheten också flera satsningar på att bygga upp kompetens och kunskap om vindkraft hos aktörer både lokalt och regionalt.

Det handlar dels om att få fram kunskap som underlättar bedömningar av vindkraftens miljöeffekter, dels om att stötta lokala och regionala initiativ som tillför kunskap och engagemang kring vindkraftsutbyggnaden.

Energimyndighetens forskning om vindkraft.