Lillgrund

Vattenfalls vindkraftpark vid Lillgrund är den största vindkraftsetableringen som hittills uppförts till havs i Sverige. Vindkraftparken är lokaliserad i södra Öresund och består av 48 vindkraftverk med en total effekt på 110 MW. Normalårsproduktionen uppgår till cirka 330 GWh per år.

Lillgrund togs i drift 2007 och är ett föregångsprojekt när det gäller vindkraft till havs i Sverige. Lillgrundprojektet har bidragit till nya erfarenheter och kunskap som hjälper till att driva på utvecklingen mot en mer kostnadseffektiv etablering av havsbaserad vindkraft.

Projektet har bland annat bidragit till:

  • Unik kunskap kring miljöpåverkan, då projektet är placerat i ett område där det finns begränsat med erfarenheter av havsbaserad vindkraft.
  • Möjligheten att studera verkliga parkeffekter, såväl tekniska som miljömässiga.
  • Kunskap om fundamenteringsprincip. I projektet har gravitationsfundament använts, vilket skiljer sig från tidigare etableringar.
  • Kunskap om drift och underhåll av en havsbaserad vindkraftspark.

Pilotprojektet slutredovisades 2009. Mer information om projektet hittar du via länken i högerkolumnen.