Storrun vindkraftpark

Storrun vindkraftpark är en av de första större fjälletableringarna Sverige som fått möta utmaningarna med drift i kallt klimat.

Vindkraftparken är lokaliserad på två fjälltoppar, Storrun och Frösörun, 15 mil nordost om Östersund i Jämtlands län. Parken består av tolv stycken 2,5 MW-verk med en total effekt på 30 MW. Den beräknade årsproduktionen är cirka 80 GWh per år.

Projektet har bidragit till en bättre kunskap om byggnation och drift av vindkraft i fjällmiljö.

Projektets utvecklingsområden

De utvecklingsområden som ingått i projektet har varit att:

  • Testa och utvärdera isavvisande ytbeläggning på turbinvingarna för att minska nedisning samt att vinna erfarenhet av hur nedisning påverkar driften.
  • Testa och utvärdera ett vingövervakningssystem avseende omfattningen av isbeläggning på turbinvingarna för att kunna uppnå en förbättrad styrning av vindkraftverken med hänsyn till isbeläggning, skador med mera.
  • Generera erfarenheter från jämförande studier mellan produktions- och driftdata samt olika teoretiska modeller för värdering av vindenergi i syfte att uppnå effektivare utformning av framtida vindparker i komplex terräng.
  • Att generera erfarenheter från drift av vindkraftverk i kallt klimat.

Vid Storrun vindkraftpark har det även genomförts ett forskningsprojekt om vindkraftparkers påverkan på fågelfaunan i fjällområden. Projektet genomfördes inom kunskapsprogrammet Vindval.

Projektet slutrapporterades under 2011. I högerkolumnen hittar du samtliga slutrapporter i projektet.