Uljabuouda

Vindkraftsetableringen vid Uljabuouda är en av de första storskaliga vindkraftsprojekten i fjällmiljö och arktiskt klimat i Sverige.

Uljabuouda ligger 18 kilometer sydväst om Arjeplog. Parken togs i drift hösten 2010, och består av tio vindkraftverk med en total effekt på 30 MW. Årsproduktionen är cirka 80 GWh per år.

Uppförandet av en storskalig vindkraftspark i Uljabuouda har gett nya lärdomar och erfarenheter om hur vindkraft fungerar i fjällmiljö och i arktiskt klimat.

Uljabuouda är det första projektet som är utrustad med ett värmesystem som ska förhindra att is bildas på rotorbladen. Projektet har genererat ett viktigt kunskapsunderlag om logistik vid uppförande av vindkraftverk på en avlägsen plats i arktiskt klimat.

Projektet slutrapporterades under 2011. I högerkolumnen hittar du samtliga slutrapporter i projektet.