Vindpark Vänern

Vindpark Vänern är ett vägvisande pilotprojekt för nya etableringar i vattenmiljö. Parken är uppförd vid Gässlingegrund i norra Vänern - i en miljö som före projektet var oprövad att bygga vindkraft i.

Anläggningen består av tio vindkraftverk med en total effekt på 30 MW och en normalårsproduktion på cirka 89 GWh per år. Anläggningen togs i drift under 2009 och ägs av konsortiet Vindpark Vänern.

Projektet har genererat erfarenheter om etablering av vindkraft i vattenmiljö, främst när det gäller fundament och logistik. En speciell typ av bergsförankrade fundament har utvecklats och tillämpats i full skala för vattendjup upp till tio meter. I projektet har även en specialanpassad arbetsbåt utvecklats, konstruerats och använts för att möjliggöra transport, byggnation av fundament och resning av vindkraftverk.

Projektet har genererat erfarenheter och kunskap, och förväntas bidra till mer kostnadseffektiva möjligheter för liknande projekt.

Projektet slutrapporterades under 2010. I högerkolumnen hittar du samtliga slutrapporter i projektet.