Produktion och utbyggnad

Vindkraften har under de senaste åren byggts ut i snabb takt både i Sverige och internationellt. Samtidigt har tekniken utvecklats mot större och mer effektiva vindkraftsverk. Energimyndigheten rapporterar årligen om vindkraftens utveckling.

Elproduktionen från vindkraft utgör nu en betydande andel av elproduktionen i Sverige och i flera andra länder. Internationellt positionerar sig Sverige väl när det kommer till utbyggnad av vindkraft och under 2015 passerades Danmark om man ser till den totalt installerade vindkraftseffekten. Som andel av elproduktionen ligger Danmark fortfarande före i statistiken.

Vi sammanställer varje år den officiella vindkraftsstatistiken från föregående år i form av en publikation med tillhörande exceltabeller. De senaste åren har den officiella statistiken även kompletterats med ett temaavsnitt kring något aktuellt område. Under året görs även mindre sammanställningar och uppdateringar av vindkraftens utveckling som publiceras löpande här på hemsidan.

Grafen visar vindkraftsproduktion per år i Sverige.