Vindkraft i världen

Här hittar du länkar och information om vindkraftsutbyggnaden i världen.

Vindkraften byggs numera ut över hela världen. De tre länder som hade mest vindkraft år 2014 var Kina, USA och Tyskland.

 Ackumulerad installerad vindkraftskapacitet i världen mellan år 1997 och 2014.   Källa: Global Wind Report – Annual market update 2014, GWEC, 2015

 

Nyinstallerad vindkraftskapacitet i världen år 2014 samt totalt installerad under samma år. Källa: Global Wind Report – Annual market update 2014, GWEC, 2015.