Vindkraft i världen

Här hittar du länkar och information om vindkraftsutbyggnaden i världen.

Vindkraften byggs numera ut över hela världen. De tre länder som hade mest vindkraft år 2017 var Kina, USA och Tyskland.

Klicka på graferna nedan för att öppna upp en förstoring.

Ackumulerad installerad vindkraftskapacitet i världen mellan år 2001 och 2017:

Källa: Global Wind Report – Annual market update 2017, GWEC, 2018.

Nyinstallerad vindkraftskapacitet i världen år 2017 samt totalt installerad under samma år:

 

Källa: Global Wind Report – Annual market update 2017, GWEC, 2018.