Ljud från vindkraft

En viktig fråga i samband med tillstånds- och anmälningsärenden av vindkraftverk är hur höga ljudnivåer som får förekomma.

Ljudnivån från vindkraft vid bostäder bör inte vara högre än riktvärdet 40 dB(A). I vissa områden, så kallade tysta områden, bör ljudnivån inte överstiga 35 dB(A). Om vindkraftverken ger ifrån sig tydligt hörbara toner, så kallade rena toner, bör ljudnivån vara 5 dB lägre. Värdet 35 dBA bör då inte överskridas vid bostäder och värdet 30 dBA bör inte överskridas i tysta områden.

Energimyndigheten ger stöd till forskning och bidrar till kunskapsuppbyggnad gällande ljud från vindkraft. Energimyndigheten deltar även i den bullersamordningsgrupp som Naturvårdsverket leder som ska bidra till samsyn för enhetlig tillämpning och vägledning gällande omgivningsbuller.

Mer information om ljud från vindkraft hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.