Vindkraft i världen

Här hittar du länkar och information om vindkraftsutbyggnaden i världen.

Vindkraften byggs ut över hela världen. De tre länder som hade mest vindkraft år 2019 var Kina, USA och Tyskland.

Klicka på bilderna nedan för att öppna upp en förstoring.

Ackumulerad installerad vindkraftskapacitet i världen mellan år 2001 och 2019:

Källa: Global Wind Report 2019, GWEC, 2020.

Nyinstallerad vindkraftskapacitet i världen år 2019 samt totalt installerad under samma år:

Källa: Global Wind Report 2019, GWEC, 2020.