Vind i elsystemet

Vindkraftens roll i elsystemet håller på att förändras. På bara några år har vindkraften gått ifrån att vara en marginell energikälla i vårt energisystem till att leverera en betydande andel av vår elektricitet. Detta ställer nya krav på utformningen av framtidens elsystem.

Energimyndigheten jobbar aktivt med frågor om vindkraftens roll i elsystemet. Bland annat genom att delta i utredningar, göra analyser, bevaka utvecklingen utomlands och genom att stödja forskning om vindkraft, elnät och flexibilitet. Som myndighet har vi i uppdrag att möjliggöra en hållbar integration av vindkraft i vårt elsystem.

Vindkraftsproduktionen varierar

De egenskaper som vindkraften har skiljer sig på flera sätt från annan elproduktion. Vindkraftsproduktionen är variabel och produktionen förändras från ett dygn till ett annat. Vindkraften producerar mest på vinterhalvåret och minst under sommaren. Prognoser för vind, liksom andra väderprognoser, är förknippade med osäkerheter. Osäkerheten minskar ju närmre den aktuella tidpunkten är, och några timmar i förväg kan producenten med god säkerhet sälja elen på den nordiska elmarknaden.

Dygnsvariation vintern 2018.JPG

Grafen visar energi per timme eller genomsnittseffekt i MW två veckor i januari/februari 2018.

Variationer och osäkerheter är emellertid inte något nytt för kraftsystemet. Bilden ovan visar hur vindkraften och förbrukningen varierade två veckor i februari. Vår elförbrukning varierar betydligt mer och snabbare än vad vindkraftsproduktionen gör, och vårt elsystem är därför redan idag anpassat med balansreglering för att kunna hantera variationer och osäkerheter.

Behöver bidra till stabilitet

En annan egenskap som vindkraften har är att den kopplas in i elsystemet med kraftelektronik. Detta gör att vindkraften inte automatiskt stödjer elsystemet så som annan elproduktion gör. Under de senaste åren har vindkraftstekniken utvecklats, och i takt med att vindkraften behöver ta större ansvar för stabiliteten i elnäten har olika tekniska lösningar tagits fram. De vindkraftverk som säljs idag har styrsystem som gör det möjligt att delta i regleringen av både frekvens och spänning, och de skulle också kunna stötta systemet med extra kraft vid stora störningar.