Anmälan innan byggstart

För vindkraftverk som kräver bygglov ska även en anmälan göras enligt 6 kap. plan- och byggförordningen. Anmälan görs till kommunen.

Anmälan ska innehålla underlag för att kommunen ska kunna granska om vindkraftverken uppfyller de tekniska egenskapskraven som anges i 8 kap. plan- och bygglagen. Vindkraftverk är byggnadsverk som omfattas av bestämmelserna i 8 kap.

Mer information finns på Boverkets webbplats samt på PBL kunskapsbanken.