Flyghinderanmälan

Försvarsmakten äger hela den nationella flyghinderdatabasen som förvaltas av LFV Flyginfo SE. Alla flyghinder måste rapporteras in till Försvarsmakten. När ett flyghinder har rapporterats får all luftfart i landet, både civil och militär, tillgång till informationen.

En flyghinderanmälan ska skickas in till Försvarsmakten minst fyra veckor i förväg om den planerade byggnadens eller anläggningens sammanlagda höjd överstiger 45 meter inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat område.

Försvarsmakten äger och LFV Flyginfo SE förvaltar hela den nationella flyghinderdatabasen. Alla flyghinder måste därför rapporteras till Försvarsmakten för att de ska komma in i databasen. Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.