Hindermarkering

Om vindkraftverket är högre än 45 meter ska det hindermarkeras.

Vid uppföring av ett föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan ska det markeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:155 (ändrad genom TSFS 2013:9 och 2016:95). Hur föremålet ska markeras bestäms av dess höjd och utformning. Inget beslut behövs av Transportstyrelsen för att markera föremålet så länge det markeras enligt bestämmelserna i föreskriften. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.