Byggskede, installation och drift

Det finns regler och andra aspekter som är viktiga att känna till när vindkraftverket ska byggas, installeras och när det väl är i drift.

Vindkraftverket ska byggas på säkerhetsavstånd från vägar, järnvägar och kraftledningar. Installation av vindkraftverket ska utföras av behörig elektriker. Om vindkraftverket ska anslutas till elnätet ska det lokala elnätsföretaget kontaktas. När vindkraftverket väl är i drift finns det regler som styr kontroll och tillsyn.