Inledande skede

Innan prövningsprocessen sätter igång är det viktigt att i ett inledande skede ta del av relevanta planeringsunderlag och informera sig om hur det planerade projektet kan komma att påverka eller påverkas av olika typer av samhällsintressen med mera.