Infrastrukturintressen

Vindkraftverk kan påverka den tekniska infrastrukturen på olika sätt. Till exempel kan både civil och militär radiokommunikation påverkas. Även väderradarstationer påverkas av vindkraft. Läs mer på respektive undersida.