Näringsverksamhet

Om du planerar att bygga vindkraftverk måste du tänka på hur annan näringsverksamhet i området både påverkar och påverkas av de planerade vindkraftverken.